برنامه نویسی اپلیکیشن

برنامه نویسی اپلیکیشن

چرا از خدمات سایان استفاده کنیم

برنامه نویسی اپلیکیشن

Stunning Designs

رویکرد کاربر محور

استفاده از راه حل های آینده نگر که حول انتظارات کاربر می چرخد موجب افزایش پذیرش اپلیکیشن در بین کاربران خواهد شد.

Stunning Designs

تجربه ی کاربری فوق العاده

ارائه ی خلاقانه و بصری کسب و کار در اپلیکیشن، تجربه ی کاربری فوق العاده ای فراهم می کند.

Stunning Designs

عملکرد بی نقص

عملکرد پیشرفته، نتیجه ی افزودن ایده های خلاقانه به اپلیکیشنی بی نقص است.

Stunning Designs

کیفیت خدمات

با ارائه ی خدمات عالی و بی نقص، رضایت مشتری را کسب خواهیم کرد.

Stunning Designs

راه حل های مقرون به صرفه

راه حل های ارائه شده توسط سایان مطاب با بودجه ی شما ارائه می شوند و بهترین بازگشت سرمایه را خواهند داشت.

Stunning Designs

ارتباطات عالی

تیم سایان برای ارتباط و تعامل مداوم با مشتری، به خوبی سازمان دهی شده است.

Stunning Designs

طراحی های تعاملی

برای تاثیر گذاری بیشتر بر مخاطب برنامه ریزی و طراحی انجام شده کاملا شهودی و بصری انجام می شود.

Stunning Designs

راه حل های قابل اعتماد

تخصص ما ارائه ی راه حل های هوشمندانه ای است که هرگونه پیچیدگی را از بین می برد.

نحوه عملکرد مابرنامه نویسی اپلیکیشن

1. طرح اولیه و هدف پروژه 2. بررسی ایده های مختلف برای طراحی اپلیکیشن و ایجاد طرح مفهومی 3. ایجاد راهنمای تصویری کامل از اپ 4. نوشتن کد اپلیکیشن 5. تست اپلیکیشن 6. اصصلاح و تنظیم 7. تست نسخه ی بتا
تیم خدمات مشتریان ما همیشه آماده پاسخگویی به هرگونه سؤال مشتریان هستند. برای هر پروژه، یک مدیر پروژه اختصاص می دهیم که مسئولیت کل عملیات را بر عهده دارد و اولین فردی است که در صورت نیاز با شما صحبت می کند. به این ترتیب، شما به تغییرات جدید راجع به پروژه و فردی که پاسخگوی شما باشد، دسترسی دارید.

مشتریانی که از سرویس برنامه نویسی اپلیکیشن استفاده کرده اند.

South Florida Distillers Banner
Avi Aisenberg

طراحی اپلیکیشن اندروید فروشگاه اینترنتی دراما

South Florida Distillers Banner
Avi Aisenberg

طراحی اپلیکیشن check-in هواپیمایی راتا

South Florida Distillers Banner
Avi Aisenberg

طراحی اپلیکیشن منابع انسانی

ارتباط با ما