باشگاه صاحب‌نظران انرژی ایران

طراحی سایت انستیتو نفت و انرژی

باشگاه صاحب‌نظران انرژی ایرانیان، شبکه‌ای اجتماعی است که باری برقراری ارتباط بین صاحب‌نظران حوزه‌ی انرژی شکل گرفته. اهداف باشگاه شامل مشارکت در مدیریت توسعه‌ی پایدار، توسعه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی کشور، مشارکت در مدیریت مصرف انرژی و توسعه‌ی سرمایه‌ی دانشی کشور می‌باشد.

نتایج

0%

افزایش بازدید

0%

بهیه سازی(SEO)

0%

مدیریت شبکه های اجتماعی

0%

طراحی پورتال

ارتباط با ما